Přivýdělek při zaměstnání: jak je to se smlouvami a daněmi?

Máte více než jednu práci nebo souběžně několik brigád? Přečtěte si, na co je dobré dát si pozor.

Máte souhlas od zaměstnavatele?

Někteří zaměstnanci si můžou přivydělat jen se svolením zaměstnavatele. Platí to především pro ty, kteří pracují ve státní správě. U některých zaměstnání nejsou s povolováním brigád problémy, u jiných povolení nedostanete. Záleží na odváděné práci, funkci. Možná vám na personálním řeknou, že když to nesouvisí s činností zaměstnavatele, nemusíte jim to ani hlásit. Téměř nikdy nedostanete povolení na další práci, pokud se bude týkat stejného oboru. Může se totiž jednat o střet zájmů.

Dostáváte alespoň minimální mzdu?

Pokud máte více než jedno zaměstnání, pamatujte si, že máte nárok v každé práci dostávat nejméně minimální mzdu. Dostáváte méně? Ozvěte se. V roce 2018 činí minimální mzda 73,20 Kč za hodinu (nebo 12 200 Kč za měsíc).

2 pracovní smlouvy? Daňové přiznání si děláte sami Podnikáte při práci nebo pracujete během roku současně pro dva či více zaměstnavatelů? Stačí klidně měsíc… Pokud není některý z příjmů zdaněný srážkovou daní, čeká vás v příštím roce vyplňování daňového přiznání. Co k tomu budete potřebovat? Na konci roku požádejte svého zaměstnavatele o vydání potvrzení o příjmech.

Brigáda na dohodu o provedení práce

Na brigády je nejvhodnější dohoda o provedení práce (DPP). Na tuto dohodu můžete pracovat u několika různých zaměstnavatelů. Pro zaměstnance i zaměstnavatele je výhodné, pokud měsíční odměna nepřesáhne 10 000 Kč. Jakmile je vyšší, byť by to bylo 10 001 Kč, odvádí za vás zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění (strhne se vám to z výdělku). Je tu ale jedno omezení: pro jednoho zaměstnavatele můžete na DPP během roku odpracovat maximálně 300 hodin. Když to převedeme na nižší jednotky je to až:
37,5 běžných 8 hodinových pracovních dní
7,5 pracovních týdnů

Jak se daní dohoda o provedení práce?

Vydělali jste si za měsíc součtem svých DPP méně než 10 000 Kč? Platí pro vás, že si můžete vybrat ze dvou variant danění:

1. Nepodepíšete u zaměstnavatele prohlášení k dani (tzv. růžový papír)
Co se bude dít? Zaměstnavatel z vašeho příjmu odečte 15% srážkovou daň. V praxi to poznáte na bankovním účtu, kam vám chodí výplata. Dostanete odměnu sníženou o 15 %. Po odečtení srážkové daně už nemusíte nikde příjem přiznávat. Může se ale stát, že pokud máte celkově nízké příjmy, dostali byste sraženou daň zpátky. Proto je někdy lepší dobrovolně tento příjem z DPP přiznat a uvést do daňového přiznání. Díky tomu budete moci více využít daňové slevy a nezdanitelné části základu daně. To se většinou vyplatí, pokud jste byli na dohodu zaměstnáni jen část roku.
2. Prohlášení k dani podepíšete
Zaměstnavatel z vaší odměny odečte 15% zálohu na daň z příjmů a uplatní další daňové slevy, na které máte nárok (například na děti). Pozor, prohlášení k dani („růžový papír“) můžete v každém měsíci podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. Většinou to bývá tak, že prohlášení máte podepsané u svého stálého zaměstnavatele (tam, kde máte hlavní pracovní poměr). U brigády na DPP vám tato možnost tedy zaniká.

Brigáda na dohodu o pracovní činnosti

Nabízí vám zaměstnavatel poloviční úvazek? V tom případě s vámi sepíše dohodu o pracovní činnosti. Na tu je totiž možné odpracovat v průměru až 20 hodin týdně. Pokud vám firma nabízí ještě více hodin, pak jí nezbývá než vám nabídnout klasický pracovní poměr. Pokud si na DPČ vyděláte více než 2500 Kč měsíčně, z výdělku se vám strhne i zdravotní a sociální pojištění.

Rekapitulace na závěr

  • Pokud si měsíčně vyděláte na brigádách méně než 10 000 Kč na DPP, nemáte z této smlouvy zaplacené zdravotní ani sociální pojištění. Když si vyděláte na brigádách více než 10 000 Kč, budete mít částku k výplatě poníženou o povinné odvody.
  • V případě DPČ bude odvedeno zdravotní pojištění, když měsíční odměna dosáhne alespoň 2 500 Kč. Máte s jedním zaměstnavatelem uzavřených několik DPČ? Limit 2 500 Kč se vztahuje na jejich součet. Zdravotní pojištění se pak odvádí z celé částky.
  • K čemu je to dobré? V případě, že máte jen brigádu a onemocníte, nezůstanete úplně bez prostředků. Od 4. do 14. dne budete pobírat od zaměstnavatele náhradu mzdy, od 15. dne pak nemocenskou dávku od sociálky.