JAK SI PŘEDSTAVIT „DOBRÉHO ZAMĚSTNAVATELE“?

Většinu zaměstnavatelů by potěšilo, kdyby zjistili, že jsou pro potenciální zaměstnance atraktivní volbou, avšak podle čeho si uchazeči vybírají konkrétního zaměstnavatele? Čím se vyznačují atraktivní zaměstnavatelé?

V roce 2015 zveřejnilo středisko Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání) svůj průzkum s názvem Evropský přehled dovedností a pracovních míst. V rámci průzkumu, který se zaměřil na problematiku nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi, středisko Cedefop u 49 000 dospělých pracovníků ze všech 28 členských států EU zjišťovalo, co ovlivnilo jejich rozhodování při nástupu do stávajícího zaměstnání.

Z výsledků vyplynulo, že zaměstnanci ve skutečnosti prioritně nehledají práci, která odpovídá jejich dovednostem. Nejdůležitějšími motivačními faktory byly spíše zajímavá a uspokojující povaha práce a následně jistota zaměstnání a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Zaměstnavatelům by se jednoznačně vyplatilo, pokud by se tato zjištění pokusili zohlednit. Je důležité, aby společnosti nezveřejňovaly pouze název a popis pracovních pozic, ale snažily se uchazečům sdělit, jak chápou důležitost těchto motivačních faktorů a jakým způsobem je začleňují do nabízených pozic.

Pravděpodobně nepřekvapí skutečnost, že společnost Google, která je celosvětově proslulá svou kulturou na pracovišti podporující kreativitu a současně nabízí celou řadu „bonusů“, se prosadila na prvním místě seznamu oblíbených zaměstnavatelů vytvořeném společností Universum, a to jak podle studentů ekonomických, tak technických/IT oborů. Jedinou další společností, která se objevila na obou seznamech, byl jiný technologický obr, společnost Microsoft, která se podle preferencí studentů technických/IT oborů umístila na druhém místě a podle preferencí studentů ekonomických oborů na třetím místě. Je zřejmé, že každý zaměstnavatel musí přizpůsobit své úsilí při budování své značky profilům uchazečů, které si přeje zaměstnat. Zaměstnavatelé nemusí kopírovat společnost Google, pokud chtějí přilákat talentované a kvalifikované pracovníky. Musí se však zamyslet nad tím, jak se prezentují na pracovním trhu a čím se odlišují od ostatních. Docílí toho vytvořením kvalitního pracovního prostředí a příznivé kultury na pracovišti a nabídkou odborné přípravy a rozvoje pro všechny zaměstnance.