Personální poradna

Pokud si nevíte rady jak napsat životopis, motivační dopis a nebo si vyřídit potřebné dokumenty pro nástup do zaměstnání, přiravili jsme pro Vás rady a tipy, které Vám tyto záležitostí ulehčí.

Personální poradenství je systém poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat jednotlivcům jakéhokoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života.

Lékařské prohlídky

Vstupní prohlídka je jednou z preventivních prohlídek prováděných kvůli posouzení zdravotní způsobilosti k práci. Tuto prohlídku Vám udělá Váš praktický lékař na základě formuláře, který získáte u budoucího zaměstnavatele. Pokud je nutné navštívit jiného smluvního lékaře(bude Vám tato skutečnost vždy oznámená před nástupem), je nutné si u svého praktického lékaře vyzvednout výpis ze zdravotní dokumentace. Praktický lékař tento administrativní úkon nevykazuje k úhradě zdravotní pojišťovně a bude po vás oprávněně vyžadovat platbu za pořízení výpisu. Cena za pořízení výpisu je vždy napsaná v ceníku praktického lékaře a může být u každého lékaře jiná.

Existují vybrané práce a pracoviště, u nichž je zaměstnavatel přímo povinen zajistit vstupní preventivní prohlídky u zaměstnanců nastupujících na tato pracoviště před uzavřením pracovní smlouvy. Týká se to například prací označených jako rizikové. Dále u osob, které vykonávají činnosti takzvaně epidemiologicky závažné, například pracovníci v kadeřnictví, v potravinářství. Povinné vstupní prohlídky musí také absolvovat řidiči z povolání, pracovníci na dráze, pracovníky obsluhující stavební stroje, jeřábníci či vazači jeřábových břemen. Zaměstnavatel je povinen nepřijímat pracovníka bez kladného posudku.

Jak si zařídít výpis z rejstříku trestů

Stačí zajít na poštu k přepážce označené Czech Point
– Občanům ČR tam výpis z rejstříku trestů vystaví na počkání.Cena za vydání je 100Kč.
Pro vyřízení žádosti ke nutné si s sebou přinést doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo cestovní pas. Vdané ženy se mohou dostat do potíží kvůli novým občankám, ve kterých se už nemusí uvádět rodné příjmení. Pro získání výpisu z rejstříku je však nutné příjmení za svobodna doložit. Žena si tak s sebou musí přinést ještě rodný list nebo jiný doklad.


Jak napsat motivační dopis

Úvod – Proč píši?

Hned v úvodu dopisu přejděte k věci, vynechte zdvořilostní fráze. Personalisté jsou zaneprázděni a potřebují se hned dozvědět, proč se na ně obracíte. Specifikujte, jaká pozice vás zaujala. Nepište, že hledáte „jakoukoliv zajímavou pozici odpovídající vašim zkušenostem“. Personalista nemá čas ani chuť pro vás pozici vymýšlet.

Jádro sdělení – Proč jsem vhodný uchazeč?

Nevyjmenovávejte vše jako v CV, uveďte spíše příklady pracovních dovedností a úspěchů. Prokažte znalost oboru či firmy, kde byste chtěli pracovat. Zmiňte znalost trhu a odborné problematiky nebo to, že máte síť kontaktů. Nastiňte svůj profesní záměr. Při psaní se zaměřte na to, co vy můžete udělat pro firmu, než na to, co ona může nabídnout vám. Pamatujte na cíl průvodního dopisu: nezapomeňte požádat o pohovor. Napište, kdy a jak je možné vás kontaktovat. Pokud dopis posíláte poštou, vlastnoručně jej podepište.

Pár dobrých tipů

Jak napsat životopis

01/

Osobní údaje

Napiště jméno a příjmení, kontaktní adresu, telefonické spojení, e-mail. Je zvykem uvádět rovněž datum narození, případně národnost, pokud je jiná než česká. Tyto údaje jsou ale nepovinné. Do hlavičky životopisu můžete vložit fotografii. Zapomeňte ale na snímky z dovolené či s domácími mazlíčky. Nejvhodnější fotografie bude ta, která působí neutrálně a nijak vyzývavě. Pro tento účel nic nezkazíte klasickou portrétovou fotkou.

02/

Pracovní zkušenosti

Tato část CV je jednou z nejdůležitějších. Pracovní zkušenosti seřaďte chronologicky od nejnovějších po nejstarší. U všech zkušeností vypište název zaměstnavatele a název pracovní pozice, kterou jste zastávali. U jednotlivých pozic napište měsíc a rok nástupu a odchodu. Popište svou činnost na každé pozici: za co jste zodpovídali, co patřilo k vašim běžným i zvláštním úkolům, jakých výsledků jste dosáhli. CV bude působit mnohem lépe, pokud uvedete konkrétní údaje, například počet lidí v týmu, který jste vedli, dosažený obrat z vašeho prodeje, počet získaných zákazníků, procenta zvýšení zisku…

03/

Vzdělání

Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání. Základní školu nepište. Jak v CV popsat studium: název školy, obor studia, získaný titul, rok dokončení. Poté vypište ostatní absolvované formy studia (kurzy a školení). Uveďte název instituce, která vzdělávání organizovala, dobu trvání a zda studium bylo zakončeno zkouškou. Pokud jste ještě na škole, uveďte předpokládanou dobu jejího zakončení.

04/

Další znalosti a dovednosti

V této části shrňte vaše dovednosti a znalosti: jazykové, počítačové, ale i jiné. Můžete zmínit také některé osobnostní charakteristiky. Vyberte to, co by se vašemu potenciálnímu zaměstnavateli mohlo zdát přínosné (například řidičský průkaz). Vyjmenujte další výrazné pracovní úspěchy, zahraniční stáže nebo konference, kterých jste se zúčastnili, vědecké práce nebo publikační činnosti, různá ocenění, ale i svá hobby, pokud usoudíte, že by mohly personalistu zaujmout.